QUIZ

sprawdź się


Zapraszamy do udziału w dostępnych quizach:

ANGIELSKI:
 1. QUIZ 1
 2. QUIZ 2
 3. QUIZ 3
 4. QUIZ 4


QUIZ CZERWIEC 2014


Witam Was serdecznie :)

Cieszę się, że macie ochotę na dodatkowe zajęcia z e-partnerem. Tutaj na pewno będziecie mogli doszlifować oraz poszerzyć swoje umiejętności. Będziemy czytać, uczyć się nowych słówek oraz tworzyć nowe, rozwiązywać zagadki testy i quizy. Wiem, że jesteście pełni zapału toteż zapraszam Was do wspólnej TRZECIEJ LEKCJI :) Let's start!!

 

PART 1 READING – CZYTANIE.

Dziś wysłuchacie oraz uzupełnicie tekst odpowiednimi słówkami a następnie odpowiecie na pytania. Starajcie się nie tłumaczyć słówek, których nie rozumiecie na język polski. Naszym celem jest zrozumienie słówek z kontekstu. Zaczynamy!!! Na samym końcu czytanki znajdziecie słownik z użytymi słówkami.

 

Słówka do uzupełnienia: died, divorced, wathced, studied, married, continued, returned, loved, said, worked, cared, completed, called, appeared.

 

 

Diana Spencer – Princess of Wales 

Diana Frances Spencer was born on 1st July,  1963, in Norfolk, England. Her father was Earl Spencer. She had two older sisters and a younger brother. Her parents (1)..................when she was a young girl. As a child, Diana (2)................ at a boarding school in Kent. She (3)..................

her education in Switzerland. When she (4).................. as a nanny in London.

 

Diana (6)................. Prince Charles in July, 1981, at St Paul's Cathedral in London. People all around the world (7)................. her wedding on television. Charles and Diana had two sons, William and Harry.

 

Diana was very popular. The British (8)...................her for her kindness and beauty. They (9)..........

her " The People's Princess" because she (10)...................... so much about sick and poor people all over the world. She once (11)...................... ," I see myself as a princess for the world, not the Princess of Wales." Reporters were always around her. She was their favourite person.

 

But Diana's life wasn't as happy as it  (12)...................... She and Charles had problems with their marriage. They finally divorced in August, 1996. Diana (13)...................to travel round the world and help those in need. But her life was short- she (14)...................in a car accident on 31st August, 1997, in Paris. She was only thirty- six years old.Pokaż rozwiązanie


1.divorced, 2. studied, 3. continued, 4. returned, 5. worked, 6. married, 7. watched, 8. loved, 9. called, 10. cared, 11. said, 12. appeared, 13. completed, 14. died.


 

 

QUESTIONS 

 

1. When and where was Diana born?

2. Where did she study?

3. When and where did she marry Prince Charles?

4. How many children did they have?

5.Was her life as happy as it appeared?

6. Why was she popular?

7. When did they divorce?

8. When and where did she die?

 

PAMIĘTAJ ABY ODPOWIADAĆ CAŁYM ZDANIEM!!! :)

 

 

Przeczytaj zdania poniżej zaznaczając:  T(true), F (false) na temat Diany i jej życia

 

 1. She had three older sisters                                                    …....
 2. She worked as a nurse                                                          …....
 3. The British loved her for her kindness and beauty               …....
 4. She died in a train accident                                                  …....
 5. She has daughter and a son with Charles                             …....   

 Pokaż rozwiązanie


 1. F
 2. F
 3. T
 4. F
 5. F
Mam nadzieję, że bez problemu zrozumieliście oraz odpowiedzieliście na pytania. Dla tych którzy mieli małe problemy:

 

VOCABLUARY

 

Die– umrzeć

Divorce– rozwieść się

Married- zamężny, żonaty

Continue– kontynuować

Returne– wrócić

care– opiekować się

Complete– wypełnić, realizować, kompletny, pełny

Called– zwany

Appeare– pojawić się

Wedding– ślub

Princess– księżniczka, księżna

Accident– wypadek

Nanny– opiekunka do dziecka, niania

 

PART 2 VOCABLUARY

W tej części będziemy poszerzać oraz utrwalać słownictwo związane z różną tematyką oraz zagadnieniami. Jako, że już prawie wakacje poznacie dziś słownictwo związane z tą tematyką.

 

HOLIDAYS

CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA WAKACJACH

 buy souvenirskupowanie pamiątki

 fishingwędkowanie

 go campingpojechać na biwak

 go for a drivepojechać na przejażdżkę

 go on tripsiść na pieszą wycieczkę

 go sailingżeglować

 have a great timeświetnie się bawić

 have a picnicurządzić piknik

 relaxodpoczywać

 spend a lot of moneywydawać dużo              

 pieniędzy

 sunbatheopalać się

 take photosrobić zdjęcia     LUDZIE NA WAKACJACH

 hitch-hikerautostopowicz

holidaymakerwczasowicz

passengerpasażer

touristturysta

travellerpodróżnikWAYS OF TRAVELLING

 drive a carprowadzić (samochód)

flylecieć (samolotem)

on footpieszo

sailżeglować

take a train/bus/plane/coachjechać pociągiem/ autobusem/ samolotem/ autokarem


 

PART 3 PHRASAL VERBS

Na dzisiejszej lekcji niespodzianką dla Was są tzw. : PHRASAL VERBS.

  

PHRASAL VERBS czyli czasownik frazowy uzyskujemy poprzez połączenie czasownika z przyimkiem, przysłówkiem lub oboma. Takie połączenie powoduje inne znaczenie niż gdybyście przetłumaczyli poszczególną część indywidualnie:)

 

Dziś zajmiemy się czasownikiem GIVE, który jako integralny czasownik oznacza DAWAĆ. Natomiast w połączeniu nabiera innych znaczeń, zobaczcie sami:)

 

 

GIVE AWAYrozdać, wydać, zdradzić

GIVE OFFwydzielać, wydawać z siebie

GIVE BACKzwrócić, oddać

GIVE INulec, poddać się, oddać, zwrócić

GIVE OUTrozprowadzać, rozdać, rozdzielić,

GIVE UPporzucić, rzucić, poddać się, zrezygnować

 

Spróbujcie użyć poznane phrasal verbs w zdaniach:

 

 1. You must give …........smoking. It's ruining your health.
 2. Please give..........your homework by next Friday.
 3. The music shop has a promotion adn is giving............free Cds
 4. The milk is giving.................a horrible smell.
 5. She gave.........my secret so I am terribly hurt.
 6. He stopped resisting and gave himself.............to the police.

 Pokaż rozwiązanie


1. UP

2. BACK

3. AWAY

4. OFF

5. AWAY

6. IN, OUT
 

JOKE SPOT 

 

- I will never invite him to my party again!

Last time he did something I didn't like!

- What was that?

- He came...

 

Invite – zaprosić

did – zrobił ( forma przeszła od czasownika "do")

something - coś

came – przyszedł ( forma przeszła od czasownika "come")