QUIZ

sprawdź się


Zapraszamy do udziału w dostępnych quizach:

ANGIELSKI:
 1. QUIZ 1
 2. QUIZ 2
 3. QUIZ 3
 4. QUIZ 4


QUIZ MAJ 2014


Witam Was serdecznie :)

Cieszę się, że macie ochotę na dodatkowe zajęcia z e-partnerem. Tutaj na pewno będziecie mogli doszlifować oraz poszerzyć swoje umiejętności. Będziemy czytać, uczyć się nowych słówek oraz tworzyć nowe, rozwiązywać zagadki testy i quizy. Wiem, że jesteście pełni zapału toteż zapraszam Was do wspólnej DRUGIEJ LEKCJI :) Let's start!!

PART 1 READING – CZYTANIE.

Dziś wysłuchacie oraz prześledzicie tekst, a następnie sami
przeczytacie jeszcze raz ze zrozumieniem i odpowiadanie na pytania. Starajcie się nie tłumaczyć słówek, których nie rozumiecie na język polski. Naszym celem jest zrozumienie słówek z  kontekstu. Zaczynamy!!! Na samym końcu czytanki znajdziecie słownik z użytymi słówkami.

 

AROUND THE CLOCK WITH BOB ELLIS

Bob Ellis, 29 is a dolphin trainer. " I like my job a lot because I love working with animals. It is tiring though, as I work long hours,"he says.

Bob is an early bird. His day starts at five o'clock in the morning. He gets up, has a shower, and then he gets dressed. After breakfast, at about six o'clock he catches the bus to work. He arrives at the aquarium at half past six and feeds the dolpins. After that, they practise for the show until lunch-time. Bob has a break for lunch from half past twelve till half past one, then the show starts. At five o'clock in the afternoon, he feeds the dolphins again and than he goes home. In the evening, Bob usually watches TV. He doesn't go out very often during a week because he goes to bed early.

And what does Bob do in his free time? He loves going for long walks in the countryside with his dog, Jack. Bob also like swimming at the pool, but he never swims in the sea because he is afraid of sharks!

" I feel very satisfied with my life at the moment," says Bob. " I've got a great job and I enjoy my free time. Who could ask for more?"


 

                                                          
QUESTIONS

1. Does Bob like his job? Why (not)
2. Why is his job tiring?
3. What does Bob do in the morning/afternoon/ evening?
4. What does Bob do in his free time?
5. How does Bob feel about his life?

 

PAMIĘTAJ BY ODPOWIADAĆ CAŁYM ZDANIEM!!! :)


 

Przeczytaj teraz poniższe zdania i wybierz poprawną odpowiedź:

1. Bob is a........
a) shark trainer            b) dolphin trainer

2. Bob works at a(n)..........
a) swimming-pool       b) aquarium

3.Bob usually...
a) clean the aquarium b) feeds and trains dolphins

4. His job is...
a) tiring           b)boring

5. An early bird is someone who...
a) gets up early           b) gets up late

           

Pokaż rozwiązanie

 1. b
 2. b
 3. b
 4. a
 5. a


Przeczytaj zdania o Bobie i napisz T dla stwierdzenia prawdziwego F dla fałszyszego:

1. He likes his job a lot                                  ......
2. He works long hours                                 ......
3. His day starts at 6 o'clock                                      ......
4. He catches the train to work                     .......
5. In the evening Bob usually watches TV   .......   
6. He loves going for a long walks                .......

Pokaż rozwiązanie

 1. T
 2. T
 3. F
 4. F
 5. T
 6. T


Mam nadzieję, że bez problemu zrozumieliście oraz odpowiedzieliście na pytania. Dla tych którzy mieli małe problemy:

VOCABLUARY

Dolphin trainer
– trener dolfinów
Tiring
– męczące
Early bird
- ranny ptaszek
Catch the bus
– łapać autobus
Feed
– karmić
Practise
– ćwiczyć
To have a break
– mieć przerwę w pracy
During
– podczas
Go for a walk
– chodzić na spacery
Countryside
– wieś
To be afraid of...
– bać się
To feel satisfied
– czuć się usatysfakcjonowanym

 

PART 2 VOCABLUARY

W tej części będziemy poszerzać oraz utrwalać słownictwo związane z różną tematyką oraz zagadnieniami. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się zagadnieniami związanymi z problemami środowiska.

Acid rain
kwaśne deszcze
Global warming
ocieplenie klimatu
Holes in the ozone layer
dziury ozonowe
Pollution
zanieczyszczenie
Smog
smog
The green house effect
efekt cieplarniany
Ultraviolet light
promieniowanie ultrafioletowe

Przyjrzyjmy się co powoduje zanieczyszczenie klimatu i środowiska:

aerosol cans/ sprays
– aerozole/spraye
cutting down tropical forests
wycinanie lasów tropikalnych
exhaust fumes
spaliny
fertilizers
nawozy (sztuczne)
pesticides
pestycydy
pollutants
czynniki zanieczyszczające
smoke from factories
dym z fabryk
toxic waste
odpady toksyczne

 

PART 3 WORD FORMATION

Na dziś przygotowałam dla Was Słowotwórstwo.
Słowotwórstwo to nic innego jak słów tworzenie :) poprzez dodanie przedrostków, końcówek do podstawy słówka
                                                        

Chciałabym abyście przyjrzeli się konkretnym słowom i ich tłumaczeniom a następnie użyli te, które najbardziej pasują w kontekście o "Choosing the car"

Practical
praktyczny

Impractical
niepraktyczny

Excite
podniecać, pobudzać

Exciting
podniecający, pasjonujący

Imagine
wyobrazić sobie

Imagination
wyobraźnia, imaginacja

Power
siła, moc

Powerful
potężny, silny, mocny

 

Real
prawdziwy, rzeczywisty

Reality
rzeczywistość

 

Finance
finanse, finansować

Financial
finansowy

Choose
wybierać

Choice,
wybór

Economy
ekonomia, gospodarka

Economical
ekonomiczny, oszczędny, gospodarczy

 Choosing a car

There comes a time when not having a car becomes PRACTIC/IMPRACTICAL.
Choosing your first car is an EXCITING/EXCITE experience.
Most men's IMAGINE/ IMAGINATION is so vivid that they see themselves driving along in a
POWERFUL/POWER sport car.
In REALITY/ REAL this doesn't happen very often.
Practical and FINANCE/ FINANCIALaspects have to be considered when choosing a car.
The CHOICE/CHOOSE is normally between a small city car which is ECONOMY/ ECONOMICAL and easy to parkPokaż rozwiązanie

impractical, exciting, imagination, powerful, reality, financial, choice, economical.
JOKE SPOT

" Did John ever tell you I was his first wife?"
"Yes, he mentioned something, rather generally".
"What did he say?"
"He said he made some mistakes when he was young..."

Mention - wspominać
Wife - żona
to made a mistakes – popełnić błędy
Young - młody